GYJATU is een sportvereniging met een vrijwilligersoogmerk. Dit betekent dat de vereniging grotendeels draaiende wordt gehouden door vrijwilligers die het leuk vinden om iets te kunnen betekenen. Met 500 leden is GYJATU een grote vereniging en dat vraagt nogal wat. Gelukkig maken vele handen licht werk. GYJATU staat altijd open voor mensen die graag wat willen doen, zowel incidenteel als structureel. Je Je hoeft alleen een e-mail naar de voorzitter of secretariaat te sturen en wij maken graag kennis.

Om invulling te kunnen geven aan statutaire verplichtingen, moet de vereniging beschikken over een dagelijks bestuur dat minstens bezet wordt door een voorzitter, secretaris en penningmeester. In de praktijk is het vaak een uitdaging om deze bezetting blijvend in te kunnen vullen. Voor meer informatie: Erik Wijdemans (secretaris) – secretariaat@gyjatu.nl

 

Grijze posities zijn vervuld

 

Voorzitter (Bestuur)

De kapitein van het schip. Eindverantwoordelijke binnen de organisatie.

 

Penningmeester (Bestuur)

Hoeder van de geldzak. Verantwoordelijk voor begrotingen, betalingen en andere aanverwante financiële zaken. Zorg ervoor dat we financieel gezond blijven.

               

Secretaris (Bestuur)

Postbode van de club. Zorg ervoor dat alles wordt vastgelegd. Verantwoordelijk voor agenda’s, notulen en communicatie (en brengt de post rond).

 

Algemene Zaken (Bestuur)

De algemene regelneef. Zorgt ervoor dat overige taken worden vervuld en ondersteund waar nodig.

 

Accommodatie- en materiaalbeheer

Zalenchef. Verantwoordelijk voor de planning van de zalen en het tijdig laten repareren of vervangen van materiaal.

 

Personeelszaken

Verantwoordelijk voor het op orde houden van de personeelsadministratie.

 

Webmaster

Beheert de website, mail en andere digitale aanverwante zaken.

 

Verantwoordelijke Grote Clubactie

De grote clubactie is een actie waarmee we geld inzamelen en daarmee de club steunen.

 

Vrijwilligerscoördinator gym, jazz, turnen, masters

Deze persoon probeert mensen op te trommelen waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van wedstrijden en de hulp die daarbij nodig is.

 

Turncommissie

Binnen het turnen moet het een en ander gebeuren en daarvoor zijn er mensen nodig die overzicht houden en zaken aan elkaar knopen. Ook worden er wedstrijden georganiseerd waarvoor het nodige geregeld moet worden. Er zijn al een paar mensen “lid” van de zogeheten ‘TC’ maar we zijn op zoek naar meer.

 

Sponsoring

Verantwoordelijk voor het binnenhalen en onderhouden van sponsors.

 

Coördinator Freerun

Deze persoon regelt wat er nodig is om de tak ‘freerun’ draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan het coördineren van nieuwe leden zodat zij bij de juiste les aansluiten.

 

Coördinator Masters

Deze persoon regelt wat er nodig is om de tak ‘masters’ (ouderen sport) draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan het coördineren van nieuwe leden zodat zij bij de juiste les aansluiten.

 

Jurylid turnen

Om onze turn(st)ers te jureren hebben we de juiste mensen nodig. Ben of ken jij zo iemand?

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten