GYJATU is een sportvereniging met een vrijwilligersoogmerk. Dit betekent dat de vereniging grotendeels draaiende wordt gehouden door vrijwilligers die het leuk vinden om iets te kunnen betekenen. Met 500 leden is GYJATU een grote vereniging en dat vraagt nogal wat. Gelukkig maken vele handen licht werk. GYJATU staat altijd open voor mensen die graag wat willen doen, zowel incidenteel als structureel. Je Je hoeft alleen een e-mail naar de voorzitter of secretariaat te sturen en wij maken graag kennis.

Om invulling te kunnen geven aan statutaire verplichtingen, moet de vereniging beschikken over een dagelijks bestuur dat minstens bezet wordt door een voorzitter, secretaris en penningmeester. In de praktijk is het vaak een uitdaging om deze bezetting blijvend in te kunnen vullen.

Op dit moment zijn we op zoek naar een:
Penningmeester
Een enthousiaste vrijwilliger die de begroting opstelt, de jaarrekening opmaakt, incassering van de contributie verricht, betalingen doet en uiteindelijk de inkomsten en uitgaven bewaakt.

Communicatie en PR vrijwilliger
Iemand die inde breedste zin van het woord de vereniging promoot/profileert naar buiten en creatief is in de wijze waarop dit gebeurt. Hij/zij legt en onderhoudt contacten met pers, gemeente en aan de sport gerelateerde instanties. 

Vrijwilliger financiële administratie
Iemand die gek op cijfertjes is en de financiële stromen, zoals facturen op een goede wijze vastlegt.

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten