Ouder-en kindgym (2,5 tot 4 jaar)
Ouder-en kindgym is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar, die onder begeleiding van papa, mama, opa of oma wil gymmen in een 'echte' gymzaal. Voor de ontwikkeling van de motoriek is het belangrijk om op deze leeftijd veel bewegingservaring op te doen. Bij de lessen peutergym kan dit in een uitdagende, maar veilige omgeving. Hierbij staat plezier hebben in bewegen altijd voorop. In de ouder-kindgym kun je het beweegdiploma behalen.

In de zaal zullen toestellen en materialen worden gebruikt die de beweging van het jonge kind prikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen en mikken. Uw kind leert tijdens de les hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden, maar ook om afstand, diepte, hoogte en verte in te schatten. Zo wordt het zelfvertrouwen flink vergroot. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. We beginnen en eindigen altijd met een liedje in de kring en doen regelmatig één onderdeel met de hele groep. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven. Voor ouders is het een ideale plek om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Kleutergym (4 en 5 jaar)
Kleutergym is voor kinderen van 4 en 5 jaar. In de lessen worden de kinderen in een veilige omgeving uitgedaagd om steeds beter te bewegen. We beginnen elke les gezamenlijk met een spel. Vaak is dat een ren- of tikspel, maar ook balspellen vinden de kleuters heel leuk. Verder oefenen we met bijvoorbeeld schommelen, zwaaien, rollen, balanceren en klauteren. Elke les is anders, dus voor verveling is geen plaats! Bij de kleutergym kun je het beweegdiploma halen.

Beweegdiploma
In de lessen ouder-kindgym en kleutergym kunnen de kinderen het beweegdiploma halen. Het beweegdiploma is opgezet door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Door het beweegdiploma willen zij ouders en kinderen enthousiast maken voor bewegen. In de lessen wordt op een leuke, uitdagende manier gewerkt aan de grondvormen van bewegen zoals lopen, rollen, draaien, springen. Peuters en kleuters leren al spelend. In de lessen is daarom veel keuzevrijheid voor de kinderen. Door uitnodigende (toestel)situaties wordt voortdurend gezorgd voor nieuwe uitdagingen, prikkels en vertrouwen.

Alleen clubs en instanties met het keurmerk 'Beweegdiploma' mogen Het Beweegdiploma uitgeven. GYJATU Dronten beschikt over dit keurmerk.

Gymmieturnen (5-10 jaar)
Voor alle jongens en meisjes die starten met turnen werken wij met Gymmieturnen. Dit is een lesaanbod dat speciaal voor beginnende turn(st)ers opgezet is door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Het houdt vooral rekening met de mogelijkheden van deze jonge kinderen maar wil ook een duidelijke relatie leggen met de officiële turnoefeningen.

Een aantal keer per jaar houden we een gymmiedag. De kinderen kunnen dan aan hun ouders en andere geïnteresseerden laten zien wat ze geleerd hebben en krijgen een diploma waarop staat aangegeven welke oefeningen ze beheersen. Hun prestaties worden echt beloond!

Vanaf gymmieturnen kun je doorstromen naar een van onze selectiegroepen. Wanneer het niveau, de voortgang en de inzet van een turnster daar aanleiding toe geeft, zal de train(st)er haar hiervoor uitnodigen.

Recreatieturnen
Vanaf ongeveer 10 jaar kun je turnen bij de recreatie op zaterdag van 12.00-13.00. Met plezier bezig zijn met turnen staat centraal in deze lessen. Dit doen we met de turntoestellen die je op de wedstrijd ook tegenkomt: sprong, brug, balk en vloer (lange mat). We gebruiken ook regelmatig andere toestelopstellingen voor de variatie of om nieuwe, moeilijke onderdelen te leren. De les begint altijd met het opwarmen van de spieren door middel van een algemene warming-up. Daarna gaan we aan de slag op de toestellen. Dit gebeurt meestal in kleine groepjes, maar het gebeurt ook vaak dat iedereen zelf kiest welk onderdeel zij doet. We werken toe naar de wedstrijdoefeningen van de clubkampioenschappen.

Gymgroepen van 4 tot 12 jaar
Op de vrijdagmiddag van 17.00 tot 20.00 zijn er gymlessen voor bijna elke leeftijd in sporthal de Landing in Dronten. Tijdens deze gymlessen zijn we lekker aan het sporten en zijn we bezig met verschillende onderdelen, spellen en sporten. Dit wordt natuurlijk wel aangepast op de verschillende leeftijdsgroepen. De kinderen kunnen lekker bewegen en samen spelen met elkaar.

We doen spellen zoals voetbal, apenkooien of trefbal. Maar ook losse onderdelen zoals klimmen, zwaaien, springen, etc. In elke les zit dus wel een mix van een gezamenlijk spel maar we gaan ook in groepjes de losse onderdelen bij langs. De groepen bestaan allemaal uit een gezellige mix van jongens en meisjes wat het erg gezellig en dynamisch maakt. 

Bij de groep van 4-6 jaar, zijn we ook bezig met de bewegingsvormen zoals roteren en over de kop gaan. Bij de oudere groepen, de groep van 6-9 jaar en de groep van 9 jaar en ouder, zijn we ook bezig met samenwerken maar vooral met gewoon lekker bewegen.

Ben je benieuwd geworden? Kom dan gezellig een keer meedoen!
- 17:00 tot 18:00 uur (4 t/m 6 jaar)
- 18:00 tot 19:00 uur (7 t/m 9 jaar)
- 19:00 tot 20:00 uur (9 jaar en ouder)

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten