Ouder-en kindgym (2,5 tot 4 jaar)
Ouder & kindgym is bedoeld voor de peuter van 2½ tot 4 jaar, die onder begeleiding van papa, mama, opa of oma, wil gymmen in een 'echte' gymzaal. Voor de ontwikkeling van de motoriek is het belangrijk om op deze leeftijd veel bewegingservaring op te doen. Bij de lessen peutergym kan dit in een uitdagende, maar veilige omgeving. Hierbij staat plezier hebben in bewegen altijd voorop.

In de zaal zullen toestellen en materialen worden gebruikt die de beweging van het jonge kind prikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen en mikken. Uw kind leert tijdens de les hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden, maar ook om afstand, diepte, hoogte en verte in te schatten. Zo wordt het zelfvertrouwen flink groter. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. We beginnen en eindigen altijd met een liedje in de kring en doen regelmatig één onderdeel met de hele groep. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven. Voor ouders is het een ideale plek om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Beweegdiploma (4 tot 6 jaar)
Nieuw: het Beweegdiploma
De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) wil het bewegen bij jonge kinderen meer stimuleren. Door het beweegdiploma in te voeren willen zij ouders en kinderen hiervoor enthousiast maken. Het beweegdiploma bestaat uit een ca. 20 lessen met een speciaal beweegaanbod. De lessen bevatten de grondvormen van het bewegen zoals lopen, rollen, draaien, springen e.d. Via eenvoudige opstellingen en gerichte aanwijzingen worden coördinatie, kracht en inschattingsvermogen ontwikkeld. 

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar
In de leeftijdsperiode van 2 – 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. 

Beweegprogramma als basis voor het beweegdiploma
Met het beweegprogramma wil de KNGU het jonge kind breed introduceren in onze bewegingscultuur. Het kind krijgt handvatten aangereikt om een uitgebreid bewegingsrepertoire op te bouwen. Een duidelijke opbouw en strategie wordt hierbij gehanteerd. Hiervoor is een speciaal werkboek voor peuters en kleuters met lesmateriaal ontwikkeld. Peuters en kleuters leren al spelend. Het is de lesgever, die met opdrachtveranderingen, aanpassingen, vragen suggesties en complimenten de peuter en kleuters stimuleert tot motorische ontwikkeling, maar ook de mentale en sociale ontwikkeling. In het lesmenu is de aandacht gericht op het psychologische (voorbereiden, leren en presteren), het fysiologische (draaien, voortbewegen en hanteren van materiaal met handen en voeten), het anatomische (activiteiten met de armen) en het sociale aspect (individueel of samen). De lessituaties zijn uitgewerkt en de lesgever hoeft alleen maar de lessen aan te passen aan het beschikbare materiaal, de organisatie of kan situaties nog uitbouwen (intensivering). De lesgever zorgt voortdurend voor nieuwe uitdagingen, prikkels en vertrouwen en past de les aan het kundeprofiel van het kind aan. 

Alleen clubs en instanties met het keurmerk ‘Beweegdiploma’ mogen Het Beweegdiploma uitgeven. Gyjatu Dronten beschikt over het keurmerk.

Gymmieturnen (4 t/m 10 jaar)
Gyjatu vindt het belangrijk dat jonge kinderen bewegen leuk vinden. Om hen hierin te stimuleren maakt de vereniging gebruik van een speciaal lesaanbod voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Dit lesaanbod heet Gymmieturnen en is opgezet door de gymnastiekbond (KNGU). Het houdt vooral rekening met de mogelijkheden van deze jonge kinderen maar wil ook een duidelijke relatie leggen met de officiële turnoefeningen. Heel stimulerend zijn de diverse beloningen die de leden kunnen krijgen als ze een oefening goed hebben aangeleerd. Hun prestaties worden echt beloond!

Vanaf 4 jaar ben je welkom bij gymmieturnen 1. Vanaf 8 jaar kun je naar gymmieturnen 2. De oefeningen in deze lessen lopen geleidelijk op in moeilijkheidsgraad. Voor elke oefening die je beheerst, verdien je een gymmie. Gymmies zijn een soort flippo’s. Deze worden uitgereikt op de gymmiedag die een aantal keer per jaar gehouden wordt. Dan mogen je ouders en bijvoorbeeld opa en oma in de les komen kijken wat je in de afgelopen periode geleerd hebt. De gymmies bewaar je in een speciale map. De verzamelmap kan je laten zien aan je ouders, opa en oma en op school. Zo kan iedereen zien wat je hebt geleerd op de gymles.

Na gymmieturnen kan je makkelijk doorstromen naar de turnlessen bij de recreatie, turnen plus of selectie. In het Gymmieturnen is de oefenstof verwerkt in profiellijnen. Die profiellijnen komen overeen met de wedstrijdoefenstof van turnen. De 11 profiellijnen zijn:

1 Arabier
2 Balanceren
3 Flanken
4 Flikflak
5 (Handstand)overslag
6 Kip
7 Losom
8 Reus
9 Salto achterover
10 Salto voorover
11 Vrije sprongen  

Gymmieturnen

Gymmieturnen

Recreatieturnen
Vanaf ongeveer 10 jaar kun je turnen bij de recreatie op zaterdag van 12.00-13.00. Met plezier bezig zijn met turnen staat centraal in deze lessen. Dit doen we met de turntoestellen die je op de wedstrijd ook tegenkomt: sprong, brug, balk en vloer (lange mat). We gebruiken ook regelmatig andere toestelopstellingen voor de variatie of om nieuwe, moeilijke onderdelen te leren. De les begint altijd met het opwarmen van de spieren door middel van een algemene warming-up. Daarna gaan we aan de slag op de toestellen. Dit gebeurt meestal in kleine groepjes, maar het gebeurt ook vaak dat iedereen zelf kiest welk onderdeel zij doet. We werken toe naar de wedstrijdoefeningen van de clubkampioenschappen.

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten