Turnprofielen als leidraad tijdens de Gymnastiek
Binnen de gymnastiek kiest Gyjatu voor een nieuwe structuur die op alle groepen van toepassing is. Gymnastiek is natuurlijk vooral veel plezier hebben in het bewegen en samenwerken met elkaar. Dit zal ook altijd als einddoelstelling worden behouden en worden nagestreefd.

Wij (de gymsectie) kiezen er bewust voor om de turnprofielen als methode aan te houden bij de gymlessen, omdat we het verbeteren van de motorische vaardigheden van en met het eigen lichaam als hoofddoel zien. Spelletjes zoals tikspelen en balspelen worden daaromheen wel aangeboden maar zullen een aanvullende betekenis hebben. Bij de turnprofielen komen alle basisvormen van het turnen aan bod. Zo leert uw kind het eigen lichaam kennen en te beheersen door coördinatie-, kracht-, balanceer- en behendigheidsoefeningen uit te voeren. Op deze wijze denken wij meer ons te kunnen onderscheiden van de reguliere gymlessen op de basisscholen.

Het verschil met gymmieturnen zit hem vooral in de manier van aanbieden. Bij gymmieturnen staan de oefeningen uit de profielelementen centraal. Hierbij is het hoofddoel elke keer een stapje verder te komen en turnonderdelen aan te leren. Zo is gymmieturnen te zien als een start met of voorbereiding op turnen.

De leiding van de groep geeft advies over waar uw kind het beste kan starten. Na enige maanden kunnen zij beoordelen of een vervolgtraject in een andere groep wenselijk is. 

Gymnastiek vervolgtraject 
(zie voor lestijden en locaties het rooster)

Ouder-kindgym
2,5 - 4 jaar
 
Gym
 4 - 5 jaar
 
Gym
6 - 7 jaar
 
Gym
8 - 9 jaar
 
Gym
9 jaar en ouder
 
Uw kind kan vanaf 4 jaar ook kiezen om naar het Gymmieturnen te gaan. Dit is een voorbereiding turnen.
Hieronder ziet u een overzicht
van het traject Gymmieturnen 

 

Van Gymmieturnen naar turnen

Gymmieturnen 1
 4 - 8 jaar
 
Gymmieturnen 2
8 - 10 jaar
 
Turnen
Afhankelijk van het advies:
Recreatie
Turnen plus
Selectie

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten