Lid worden?
De eerste 2 lessen bij Gyjatu zijn gratis. Inschrijving bij de vereniging kan alleen via een inschrijfformulier. Dit formulier is hieronder te downloaden of bij de trainer op te vragen. Het inschrijfformulier kan je teruggeven aan de trainer of opsturen naar Gyjatu-ledenadministratie, Postbus 315, 8250 AH Dronten. Vergeet niet duidelijk een e-mailadres te vermelden en het formulier te ondertekenen. Let op: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden. 

Contributie
Betaling van de contributie kan alleen via een automatisch incasso. Kan je niet via incasso betalen dan komt een opslag boven op de contributie van € 7,50 per kwartaal en is het beter om met de penningmeester contact op te nemen om afspraken over een individuele regeling te maken (NB: dit kan slechts bij hoge uitzondering!).

Bij ziekte/blessure kan men, uitsluitend in overleg met de ledenadministratie en met goedkeuring van de penningmeester of voorzitter, tijdelijk als niet sportend lid bij de vereniging aangesloten blijven, waarbij een gereduceerde contributie geldt.

Tijdig opzeggen
Misschien besluit je om het lidmaatschap op te zeggen. Doe dit op tijd. De vereniging moet namelijk voor al de leden contributie afdragen aan de KNGU en er worden kosten gemaakt voor trainers en zaalhuur. De peildatum voor de KNGU contributie is vaak in mei. Dus wil je in het nieuwe seizoen niet meer doortrainen dan is het goed om al in mei dit kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministratie. Je kunt hiervoor het mutatieformulier gebruiken. Hierbij is een opzegtermijn van 1 maand van toepassing.

Inschrijfformulier 2019

 

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten