Lid worden?
De eerste 2 lessen bij Gyjatu zijn gratis. Inschrijving bij de vereniging kan alleen via een inschrijfformulier. Dit formulier is hieronder te downloaden of bij de trainer op te vragen. Het inschrijfformulier kan je teruggeven aan de trainer of opsturen naar Gyjatu-ledenadministratie, Postbus 315, 8250 AH Dronten. Vergeet niet duidelijk een e-mailadres te vermelden en het formulier te ondertekenen. Let op: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden. 

Contributie
Betaling van de contributie kan alleen via een automatisch incasso. Kan je niet via incasso betalen dan komt een opslag boven op de contributie van € 7,50 per kwartaal en is het beter om met de penningmeester contact op te nemen om afspraken over een individuele regeling te maken (NB: dit kan slechts bij hoge uitzondering!).

Bij ziekte/blessure kan men, uitsluitend in overleg met de ledenadministratie en met goedkeuring van de penningmeester of voorzitter, tijdelijk als niet sportend lid bij de vereniging aangesloten blijven, waarbij een gereduceerde contributie geldt.

Tijdig opzeggen
Misschien besluit je om het lidmaatschap op te zeggen. Doe dit op tijd. De vereniging moet namelijk voor al de leden contributie afdragen aan de KNGU en er worden kosten gemaakt voor trainers en zaalhuur. De peildatum voor de KNGU contributie is vaak in mei. Dus wil je in het nieuwe seizoen niet meer doortrainen dan is het goed om al in mei dit kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministratie. Je kunt hiervoor het mutatieformulier gebruiken. Hierbij is een opzegtermijn van 1 maand van toepassing.

Inschrijfformulier 2019

 

Adreswijzigingen of wijzigingen van lessen, kunnen via onderstaand formulier worden doorgegeven. 

Mutatieformulier

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen. De financiële situatie zou hierbij geen belemmering moeten zijn. De gemeente beschikt daarom over een regeling om sporten voor mensen met onvoldoende financieel draagvlak mogelijk te maken. Dit is de zogenaamde toegankelijkheidsbijdrage, waarbij de kosten van sport en recreatie voor een deel vergoed kunnen worden via de gemeente. 

Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Gemeente Dronten of via www.dronten.nl 

De meest gestelde vragen:

Ik wil het lidmaatschap opzeggen. Hoe moet ik dit doen?
Vul een mutatieformulier in en geef die aan de trainer of stuur dit formulier naar de ledenadministratie, Gyjatu, Postbus 315, 8250 AH Dronten.

Ik wil naar een andere les binnen de vereniging. Moet ik dit nog aan iemand doorgeven?
Je traint al jaren bij het turnen maar wil hier mee stoppen en eigenlijk overstappen naar de jazz. Het is dan belangrijk dat je dit doorgeeft via een mutatieformulier. De contributies kunnen namelijk verschillen. De ledenadministratie moet de juiste contributie kunnen koppelen aan de les en betrokken persoon.

Moet ik mij afmelden als ik ziek ben?
Als je een les moet missen door ziekte of andere omstandigheden dan is het niet nodig om de trainer of ledenadministratie te informeren. Bij langdurige ziekte of afwezigheid is dit wel wenselijk. De vereniging kan dan een tijdelijk stop doorvoeren in de ledenadministratie.

Er is volgens jou iets fout gegaan met de automatische incasso van de vereniging. Waar kan ik terecht om dit onder de aandacht te brengen?
Je kunt een briefje schrijven naar het postbusnummer. Via de mail is het makkelijkste contact te leggen met de ledenadministratie. Het emailadres is ledenadministratie@gyjatu.nl

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten