WERKKAMP ROGGEBOTSLUIS
De eerste gymnastieklessen werden gegeven in 1959 in het kamp bij Roggebotsluis. Daar kwamen de eerste pioniers van Oostelijk Flevoland te wonen. Voor jonge kinderen (kleutergym) en zelfs voor volwassenen werden gymnastieklessen verzorgd. Bijzonder voor die tijd was de huisvrouwengymnastiek. De lessen werden gegeven in een barak. Een gymzaal kende de bewoners toen nog niet. Ook beschikte de leiding over weinig materiaal. Vooral vrouwen namen het initiatief. De eerste leiding bestond uit mevrouw Gewald, van Andel en Upperman. De demonstraties konden alleen in de open lucht gebeuren.

NIEUWE START IN HET DORP
Nadat Dronten begon te groeien verhuisde de gymnastiek naar het dorp. Aanvankelijk begon het voorzichtig in de eerste basisschool. In 1962 werd de eerste gymnastiekles gegeven in de Rooms-Katholieke Sint Gregoriusschool in de kern van het dorp. De toenmalige landdrost gaf geld voor de aanschaf van materiaal. De belangstelling groeide en de training werd wat professioneler. De eerste turntrainer kwam uit IJsselmuiden.

ASVD-OMNI
Alle sportverenigingen vielen in de beginjaren onder ASVD OMNI. De ledenadministratie, een clubkrant en andere algemene zaken verzorgde de OMNI. In 1992 werd ASVD OMNI een koepelorganisatie en konden de sportverenigingen zelfstandig verder gaan. Nieuw lesaanbod werd opgezet waaronder jazz, aerobic en lessen voor ouderen.

UITBREIDING LESAANBOD
Naast een basisaanbod van diverse recreatie en selectieturngroepen breidde de vereniging zich steeds meer uit. Er werd in alle gymzalen in Dronten lesgegeven door ASVD gym.Voor de senioren leden werd een brede sportmix van conditietraining, sportfit, steps/aerobics en Meer Bewegen voor Ouderen opgezet. De gymnastiek werd uitgebreid met een lesaanbod voor de peuters: ouder en kindgym. Bewegen op muziek begon meer aandacht te krijgen. De eerste lessen aerobic en steps kwamen op het lesrooster en jazzgroepen timmerden aan de weg. De Gymzaal de Ketting werd vooral de locatie voor deze productgroep. Deze zaal werd voorzien van een spiegelwand en een professionele geluidsinstallatie zodat zij makkelijker hun trainingen konden geven. De jazzgroepen werden steeds beter en behaalden diverse prijzen. Sinds enige tijd is ook het zogenaamde Freerunnen toegevoegd aan het lesaanbod, waarbij parcours worden afgelegd met zoveel mogelijk acrobatische trucs.

SPECIALE ACTIVITEITEN
De gehele vereniging drijft op vrijwilligers. Alle bijzondere activiteiten werden verzorgd door een speciale commissie. Zo ontstond de draaiboekcommissie, activiteitencommissie, turncommissie en jubileumcommissie. In de beginjaren werd het blarenbal georganiseerd in de Kajuit in Dronten. Leden konden lekker nagenieten na de avondvierdaagse bij het bal van ASVD gymnastiek. Daarna waren vooral de Sinterklaasactiviteiten een bijzonder moment. Voor de oudere jeugd was er een discoavond in de Tweesprong. Om de kas een beetje te spekken helpt de gymnastiekvereniging bij de inzameling van Oud Papier in het dorp. Deze activiteit wordt OPA ( Ophalen Oud Papier) genoemd. Nu worden elk kwartaal door de sportverenigingen de milieukalenders en de ophaalzakken voor het plastic verspreid. Jaarlijks werden uitvoeringen verzorgd. Eerst gewoon in de gymzaal daarna in de hal van de Meerpaal en later in het Dok. Door de grote opzet van het geheel is dit evenement nu 1 x in de twee jaar en wordt de theaterzaal van de Meerpaal als decor gebruikt.

CLUBHUIS
In de beginjaren was het een lang gekoesterde wens om een eigen clubgebouw te hebben. Deze wens ging in vervulling met de oprichting van het Clubgebouw de Tweesprong aan de Educalaan. Samen met handbalvereniging Atlantis is het gebouw tot stand gekomen. De opening vond plaats op 4 april 1992.

Oude logo

NIEUWE NAAM EN LOGO
Om de zelfstandigheid van de vereniging wat meer te benadrukken werd eind jaren negentig  een nieuw logo ontwikkeld. Een dorpsgenoot (dhr.H.Iepsma) zorgde voor een fris nieuw uiterlijk. Naast het nieuwe logo werd ook de naam van de vereniging ASVD-Gymnastiek gewijzigd in Gyjatu. Gyjatu is een samenvoeging van de beginletters van de diverse productgroepen binnen de vereniging GY- voor gymnastiek, JA- voor Jazz en TU- voor Turnen.

TURBULENTE JAREN
Helaas door ontwikkelingen in de maatschappij werd het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor het bestuur en commissiewerk. De taken werden door nieuwe regelgeving en professionalisering zelfs nog zwaarder voor de vrijwilligers. In 2001 en 2008 zijn er momenten geweest dat de vereniging in een diepe crisis belandde. Gelukkig is dit steeds net ten goede gekeerd. Tot nog toe kan de vereniging haar lessen aanbieden in alle wijken van het dorp voor een redelijk lidmaatschapsbedrag.

ERELEDEN
Ereleden Hans van der Meer (links): 10 jaar voorzitter ( 1990-2001)
Tonnie Scholtens (midden): (lid vanaf de oprichting) technische leiding, lessen voor ouderen, lid van de draaiboekcommissie: begon in 1967 met het lesgeven aan kleutergroepen.  In 1971 ging Nico van de Wetering alleen de turngroepen trainen en verzorgde Tonnie de lessen gymnastiek ( kleuters en basisschooljeugd). In 1996 zijn de Meer Bewegen voor Oudere groepen door haar gestart. Voor die tijd werd dit door Stichting de Schoof  van de Gemeente Dronten verzorgd (ook deze lessen werden door haar gegeven).
Jan Olieman (rechts): voorzitter (1980-1987)

Ereleden 

 

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten