Dit is de privacyverklaring van Gyjatu, gevestigd te Dronten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40656297, hierna te noemen: 'de Vereniging'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@gyjatu.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

Uitvoerin van de overeenkomst

Indien u lid wordt in de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Ledenadministratie

 

Administratie

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Ledenadministratie

Het verrichten en versturen van aankopen, zoals clubkleding en wedstrijd formulieren

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  (Kleding)maat

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Train(st)er

Secretariaat

Penningmeester

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

Webmaster

Versturen van trainingsgegevens middels whatsapp en e-mail

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Mobiele telefoonnummer

·  E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men traint in het betreffende team.

Afmelden kan op elk moment

Train(st)er

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

Websitebeheerder

Analytics tools


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegeven
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretariaat
E-mail: secretariaat@gyjatu.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verslag: Melinda Gooyer

Op zaterdag 3 februari was het tijd voor de 2e plaatsingswedstrijd van de 4e divisie. Tijdens de eerste plaatsingswedstrijd namen de turnsters gezamenlijk 4 medailles mee naar Dronten. Een lastige taak om dat succes te evenaren!

Wedstrijd 1
In wedstrijd 1 turnden de pupillen 1: Veronique, Natalia en Karolina en de pupillen 2: Fleur en Lisa. Voor Natalia is het haar eerste seizoen met wedstrijden. Zij werkt hard om de oefenstof onder de knie te krijgen. Vandaag lukte alle elementen! Heel erg knap. Op balk werd zij zelfs 9e. In de totaaluitslag werd zij 23e. Karolina heeft echte springbenen. Op vloer (3e) en sprong (4e) kan zij dan ook goed scoren. Met balk en brug heeft zij wat meer moeite. Vandaag werd zij 10e. Veronique werd vorige keer 3e. Zij voelde vandaag de druk om minstens 2e te gaan worden. Balk (3e) en vloer (4e) waren vandaag keurig! Brug werd iets lager beoordeeld dan wij gewend zijn. Veronique haar voorspelling kan precies uit! Bij de prijsuitreiking mocht zij de zilveren medaille ophalen.

Op de andere baan turnden Lisa en Fleur. Allebei niet fit. Lisa overtrof zichzelf op brug. Ze heeft haar E-score flink verhoogd. Balk was vandaag niet haar beste vriend. Terwijl zij in de training de meest prachtige oefeningen neer kan zetten. Lisa werd vandaag 17e. Fleur werd vorige keer 1e met een ruime voorsprong op de andere turnsters. Op alle toestellen turnde zij vandaag in de top 6, met als uitschieter een 2e plaats op vloer. Op balk werd zij 4e ondanks een val. Vandaag mocht Fleur voor het zilver naar het podium.

Wedstrijd 2
In wedstrijd 2 turnden de jeugd 2 meiden: Julia, Rixt en Susan. Rixt turnt dit seizoen voor het eerst in de 4e divisie. Zij verraste iedereen, inclusief zichzelf, door op alle toestellen in de top 5 te eindigen en zo 4e te worden. Onze bikkel was niet teleurgesteld in deze 4e plaats, maar juist heel er trots op zichzelf! Julia weigerde de vorige wedstrijd haar sprong en was er vandaag op gebrand om revanche te nemen. Dit is meer dan gelukt! Daarnaast werd zij ook nog eens 2e op vloer en 1e op balk. Tot haar grote verrassing mocht zij de bronzen medaille in ontvangst nemen. Susan werd tijdens de 1e wedstrijd 3e en wilde dit graag nogmaals bereiken. Susan blonk uit op sprong en brug. Hier werd zij 1e. Met nog een 2e plaats op balk, mocht zij het goud in ontvangst nemen.

Wedstrijd 3
In wedstrijd 3 kwamen er maarliefst 6 turnsters van Gyjatu in actie. Bij de instappers turnden Rosa, Naomi en Laura. Naomi turnde een keurige wedstrijd. Zij werd zelfs 5e op brug. Rosa had wat last van een plaatselijke storm op de balk, maar werd 3e op sprong en 2e op vloer. Op brug turnde zij voor het eerst met leertjes. Rosa werd vandaag 9e. Laura vergat de vorige wedstrijd een element op balk, waardoor een hoge klassering er niet meer in zat. Vandaag zaten alle oefeningen er goed in. Met een 1e plaats op vloer en een 2e plaats op balk mocht zij de bronzen medaille mee naar huis nemen.

Op de andere baan turnden onze junioren: Isa, Laurin en Natasja. Laurin liet goede verbeteringen zien ten opzichte van de eerste wedstrijd. Vandaag werd zij 3e op balk, ondanks een val. Erg knap. Totaal werd zij 11e. Natasja kreeg de vorige wedstrijd onterecht 4 punten aftrek op brug. Vandaag wilde zij dit heel graag goed maken. Dat is meer dan gelukt. Alle oefeningen lukte vandaag. Ook turnde zij vandaag voor het eerst arabier op balk. Met een 5e plaats op sprong en een 4e plaats op balk werd zij vandaag 5e. Isa turnde een keurige wedstrijd. Vandaag hadden we een vrolijke Isa. Ze bleef namelijk keurig op de balk staan! Mede dankzij een 3e plaats op sprong werd zij vandaag 4e. Net naast het podium.

Wedstrijd 4
In de laatste wedstrijd mochten Noë en Destiney turnen in de categorie jeugd 1 D1. Noë maakte het de vorige wedstrijd erg spannend door de salto van brug te weigeren. Ook deze keer twijfelde ze enorm, maar heeft ze haar angst aan de kant gezet en haar salto gedaan. Daarnaast werd zij 2e op vloer met een prachtige oefening. Totaal eindigde zij als 14e. Destiney blonk uit op brug, waar zij de 3e score behaalde. Daarnaast werd zij 5e op balk. En dit terwijl zij balk erg lastig vindt. Extra knap dus. Vandaag verbeterde zij zichzelf enorm door 13e te worden. Knap gedaan!

Alle meiden hebben zichzelf weer overtroffen en gingen de trainsters dan ook vol trots weer richting huis. De 3e plaatsingswedstrijd vindt plaats op 17 maart. Na deze wedstrijd wordt bekend wie er doorstromen naar de finale. Enkele meiden zijn al zo goed als zeker van een plekje, anderen zullen de laatste wedstrijd nog goede oefeningen moeten tonen.

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten