NIJKERK - Op zaterdag 2 juni werd in Nijkerk de finale van de 6e divisie gehouden. Op deze wedstrijd kwamen drie meiden van GYJATU Dronten uit: Isabel Heijn (Instap D3), Sanne Hoogeveen (Senior G) en Suus Meyberg (Jeugd 1 D3). Alle drie hebben zij een aantal persoonlijke overwinningen weten neer te zetten, en wisten zijn een goede wedstrijd te turnen.

Geschreven door: Kimberly Bakker en Iris Heijboer

Isabel mocht haar wedstrijd beginnen op de balk. Op wat kleine wankelingen na, liet ze een hele mooie oefeningen zien. De kop is eraf en daarmee ook de spanning. Op vloer liet Isabel een ontspannen, maar zeer strakke oefening zien. Die oefeningen werd dan ook beloond met 13,90 punten (5e plek). Vervolgens was sprong aan de beurt en tot slot brug. Brug is het favoriete onderdeel van Isabel en dit kon je goed zien. Een prachtige brugoefening met veruit de hoogste punten van alle meiden op dit onderdeel (14,65 punten). Een hele mooie wedstrijd voor Isabel dat resulteerde in een 6e plaats met 54,975 punten.

In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Sanne. Zij begon haar wedstrijd op brug, haar beste en favoriete onderdeel. Dat is ook gebleken uit de punten, want Sanne wist op dit onderdeel een eerste plaats te behalen (11,500 punten). Daarna volgde balk, en dat is toch altijd wat spannender. Gelukkig bleef ze wel staan, maar helaas was haar sprongenserie niet goed aaneengesloten, waardoor er toch wat aftrek volgde. Alsnog wist Sanne hier een mooi cijfer neer te zetten (9,600 en een 8e plek). Daarna kwam sprong, wat toch een iets minder onderdeel is van Sanne. Ze wist zich hier goed doorheen te worstelen en dat werd beloond met 10,00 punten (10e plek). Als laatste volgde vloer. Sanne wist een strakke oefening neer te zetten, en dat zag je ook terug in de puntenaantallen (10,750 punten - 8e plek). Uiteindelijk wist Sanne 6e te worden met een puntentotaal van 41,850. 

In de derde, en tevens laatste, wedstrijd was het de beurt aan Suus. Zij begon haar wedstrijd op sprong, en dat was voor Suus erg spannend. Ze is niet heel zeker over dit onderdeel, en dat werd alleen maar erger toen de 2 meiden voor haar hun sprong weigerden. Gelukkig wist Suus zich hier goed overheen te zetten, en heeft ze 2 mooie sprongen kunnen maken. Dit werd door de jury beloon met een 14e plek. Daarna kwam de brug, en dat is niet Suus haar favoriete onderdeel. Helaas heeft ze nog veel moeite met de borstwaartsom en daar moest Kimberly dan ook even helpen. Echter, de rest van haar oefening wist ze wel prachtig af te maken. Suus scoorde op dit onderdeel de 23e plek. Daarna kwam de balk. Suus turnde een hele mooie handstand, maar moest wel een val incasseren met de koprol. Als laatste gingen we naar vloer en dat is Suus haar favoriete onderdeel, en het maakte dan ook dat ze een hele mooie oefening liet zien. Suus is uiteindelijk 20e geworden.

Dit is de privacyverklaring van Gyjatu, gevestigd te Dronten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40656297, hierna te noemen: 'de Vereniging'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@gyjatu.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

Uitvoerin van de overeenkomst

Indien u lid wordt in de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Ledenadministratie

 

Administratie

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Ledenadministratie

Het verrichten en versturen van aankopen, zoals clubkleding en wedstrijd formulieren

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  (Kleding)maat

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Train(st)er

Secretariaat

Penningmeester

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

Webmaster

Versturen van trainingsgegevens middels whatsapp en e-mail

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Mobiele telefoonnummer

·  E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men traint in het betreffende team.

Afmelden kan op elk moment

Train(st)er

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

Websitebeheerder

Analytics tools


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegeven
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretariaat
E-mail: secretariaat@gyjatu.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten