Op donderdag 5 november 2015 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Bij de ledenvergadering kwamen de volgende onderwerpen aan bod: het jaarverslag, het financiële jaarverslag, aftreden van het oude bestuur, aantreden van het nieuwe bestuur, de begroting voor dit seizoen en het vernieuwde organogram. 

Het seizoen 2014/2015 was financieel een zwaar jaar. Hierdoor moest de vereniging een contributieverhoging ondergaan. Daarnaast konden salarissen en vergoedingen pas laat worden betaald. De onderbezetting in het bestuur was een van de oorzaken. De resultaten en het jaarverslag van 2014/2015 zal in begin 2016 definitief worden gemaakt. Dit zal worden gedaan via een extra ALV. 

Op de ALV werd ook afscheid genomen van het oude bestuur. Het gaat om: Eric Steffens, Johan van Roemburg, Sjoerd de Vries, Maron van der Meer en Roy van Dijk. Het nieuwe bestuur werd vervolgens gepresenteerd aan de ALV. Dat zijn de volgende personen Peter Arkenbout (voorzitter), Henri van Wolfswinkel (penningmeester), Jolanda Piket (secretaris), Mark Jonker (algemeen bestuurslid). 

De begroting van 2015/2016 is inmiddels ook vastgesteld en werd gepresenteerd op de ledenvergadering. Er zijn maatregelen genomen om de kosten te verlagen o.a. latere incasso's en contracten omzetten naar vrijwilligersovereenkomsten. De verwachting is dat het saldo aan het eind van het seizoen op 0 uitkomt. 

Als laatste is het nieuwe organogram gepresenteerd. Hierin kwam naar voren dat de oude bestuursleden teveel belast werden met alle taken. De taken zijn in het nieuwe organogram meer verdeeld. De productgroepen gaan meer taken zelf uitvoeren. De betrokkenheid bij de productgroep is vaak groter dan bij de hele vereniging. Hierdoor hoopt het bestuur op meer vrijwilligers. 

De leden van de ALV zouden zelf graag meer informatie verkrijgen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Ook zouden zij graag meer initiatieven zien bij het zoeken naar sponsoren. 

 

Op zaterdag 7 november wordt de maand van de aangepaste sporten gestart. De gehele maand wordt er extra aandacht besteed voor sport en bewegen voor mensen met een beperking.

De maand wordt afgetrapt in Almere met de Special Olympics Regionale Spelen in de Topsporthal. Bij deze Olympics strijden verschillende sporters met een beperking tegen elkaar. Ook zijn er verschillende clinics die gevolgd kunnen worden. Iedereen met een beperking (verstandelijk/gedrag/lichamelijk) is welkom op deze dag.

Over de hele maand zijn er verschillende activiteiten in Flevoland, zoals een netwerkbijeenkomst en een snuffelperiode. Bij de netwerkbijeenkomst' gaan lokale partijen in gesprek over de huidige stand van zaken. Daarnaast willen ze het aanbod van aangepast sporten verbreden. De snuffelperiode is speciaal voor de sporters. Zij kunnen bij verschillende verenigingen langs om het nieuwe sportaanbod te proberen.

Op 24 november wordt de maand voor aangepast sporten afgesloten met de filmvoorstelling 'GOUD: Je kan meer dan je denkt' in de Meerpaal. In deze film worden drie paralympische atleten gevolgd.

Voor meer informatie over de acitiviteiten kan je kijken op http://www.sportindronten.nl/November-maand-van-het-aangepast-sporten

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten