Beste leden, ouder(s) en/of verzorger(s),

Maandag 13 november 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van Gyjatu Dronten plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn het (financieel) jaarverslag en de begroting besproken. Ook is het oude bestuur gedechargeerd en het nieuwe bestuur aangetreden. 

Om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen, is helaas gebleken dat het bestuur genoodzaakt is om de contributies te verhogen. De onverwacht sterk gestegen zaalhuur is hier de voornaamste oorzaak van. Komend lesjaar zullen wij proberen een aantal groepen te verplaatsen naar goedkopere sportzalen, maar dat is dit jaar nog niet mogelijk en zal ook in de toekomst niet voor alle groepen mogelijk zijn. 

De contributieverhoging zal ingaan per 1 januari 2018 en bestaat uit de volgende twee verhogingen: 
    1. €1,00 verhoging voor het 1e uur/basistarief voor alle leden; 
    2. €0,50 verhoging voor elk volgend uur dat er meer getraind wordt dan het basisuur. 

Op basis van de huidige gegevens is de contributieverhoging voor dit jaar voldoende om inkomsten en uitgaven op elkaar aan te laten sluiten. Maar mochten er komend lesjaar veranderingen plaatsvinden, waardoor de begroting wederom niet sluitend kan worden gemaakt, dan zal opnieuw worden bekeken welke maatregelen nodig zijn.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u een bericht sturen naar secretariaat@gyjatu.nl.

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet, 


Bestuur Gyjatu Dronten 
Tessa Dillerop (voorzitter) 
Jolanda Piket (penningmeester) 
Maaike van Dijk (secretaris) 
Gertrude Groenenboom (algemeen bestuurslid) 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) komt er weer aan. Deze dat dit seizoen gehouden worden op maandag 13 november om 20:00 uur in De Tweesprong (Educalaan 14, 8251 GC te Dronten).

Op de ALV zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:
1. Het jaarverslag van de vereniging. 
2. De begroting voor komend seizoen.
3. De aanpassingen in de contributie.
4. Het nieuwe bestuur.

Iedereen is vrij om naar de ALV te komen. Hoe meer mensen, hoe meer input wij kunnen verwerken in de plannen voor komend seizoen!

Sponsoren en links:

  •  
  • KNGU

     
  • Gymsport.nl

     
  • Sport in Dronten